Wij hopen dat u geniet van onze website, wetend dat wij uw privacy online beschermen. Als u zich zorgen maakt om uw gegevens te verstrekken, dan willen wij u gerust stellen, hieronder vind u meer over onze:

Voorwaarden

De volgende administratieve voorwaarden zijn van toepassing op contracten die gesloten zijn via hoppa (UK) Limited, fungerende als agent voor de vervoerder, voor transfers tussen vertrekpunten en bestemmingen.Verwijzingen naar "U" en "Uw" in deze administratieve voorwaarden, gelden voor alle passagiers die voorkomen op de schriftelijke bevestiging (inclusief iedereen die op een latere datum is vervangen of toegevoegd). Met "Wij", "ons" en "onze", bedoelen we Resorthoppa (UK) Limited.

 

1.Resorthoppa (UK) Limited

1.1 Resorthoppa (UK) Limited is een besloten vennootschap, geregistreerd in Engeland wiens zetel en handelsadres is geregistreerd op de 6th Floor, Crown House, One Crown Square, Church Street East, Woking, Surrey, GU216HR, United Kingdom.  Het bedrijfs registratienummer is 4933736 en het BTW nummer is 270 3491 14.

1.2 hoppa (UK) Limited treedt ten alle tijden op als gemachtigde agent voor de vervoerder die vermeld staat op de schriftelijke bevestiging die is verstrekt door hoppa (UK) Limited ("de schriftelijke bevestiging"). De voorwaarden die van toepassing zijn op het contract tussen u en de vervoerder zijn opgenomen in de boekingsvoorwaarden van de vervoerder. We raden u daarom met klem aan deze te lezen. Omdat hoppa (UK) Limited fungeert als agent, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit het verschaffen van de transfer diensten aan u door de vervoerder.

1.3Door bij ons te boeken gaat u ermee akkoord wettelijk gehouden te zijn aan deze voorwaarden, die soms kunnen worden aangepast en geplaatst op onze website of app, evenals andere informatie die onze website of app bevatten en voorkomt op uw voucher(s).

2. Status van de passagier(s) en hun agenten

De koper van de transport diensten die zijn gespecificeerd op de schriftelijke bevestiging (de "hoofd partij") en alle andere passagiers die op de schriftelijke bevestiging voorkomen vormen samen de "andere partij" op het contract met de genoemde leverancier. Wanneer het contract is gemaakt door een agent, danwel ieder andere persoon die namens de passagiers, die op de schriftelijke bevestiging staan vermeld, optreedt, handelt die agent of andere persoon als agent namens de passagiers.

3. Boeking en betaling

3.1. Boekingen kunnen online worden gemaakt op de hoppa website, via onze app of telefonisch. Wanneer twee of meer personen zijn betrokken bij dezelfde boeking,wordt de persoon die de boeking maakt aangemerkt als de hoofdreiziger en wordt geacht te hebben gehandeld namens beide of alle leden van het gezelschap en hij of zij aanvaard deze administratieve voorwaarden en bepalingen namens zichzelf en ieder lid van het gezelschap. De hoofdreiziger moet de procedure om een boeking op de website te maken, volgen en op de juiste bevestigingsknop klikken. De hoofdreiziger moet tenminste 18 jaar oud zijn.

3.2. De eerste kleine aanbetaling is afhankelijk van beschikbaarheid (geheel naar eigen goeddunken) op geselecteerde routes, het zal alleen beschikbaar zijn voor online boekingen en wanneer je jouw reis boekt voor geselecteerde locaties ten minste 30 dagen voor vertrek. Aanbetalingen kunnen na het voltooien van de boeking niet worden terugbetaald. Het resterende bedrag wordt automatisch afgeschreven van de creditcard of betaalpas die u bij de boeking hebt gebruikt. Bij uw boeking geven we aan wanneer verdere betalingen verschuldigd zijn. Als u uw boeking voor de betaaldatum van het resterende bedrag annuleert, verliest u uw aanbetaling. Na de betaaldatum van het resterende bedrag bent u betaling voor de volledige boeking verschuldigd. Als u uw boeking wilt wijzigen of extra's wilt toevoegen, wordt u gevraagd om de extra (administratie)kosten te betalen op het moment dat uw boeking wordt gewijzigd.

3.3. Volledige betaling is vereist op het moment van de boeking. Bij ontvangst van de betaling zal hoppa een schriftelijke bevestiging sturen per email, post of fax, met de gegevens van alle personen die betrokken zijn bij de boeking en de geboekte transfers. De schriftelijke bevestiging geldt tevens als 'ticket' en moet getoond worden aan de vertegenwoordiger van hoppa voor zowel de heen- als de terugreizen. Een juridisch bindend contract zal worden opgesteld tussen de hoofdreiziger (en alle passagiers die op de schriftelijke bevestiging voorkomen) en de leverancier wanneer de betaling is voldaan en wij de schriftelijke bevestiging hebben gestuurd. We zijn een online bedrijf en daarom zal alle communicatie per email plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.

 

3.4. Alle betalingen worden volledig vergoed in het geval dat u uw boeking annlueert zoals vermeld staat  in onze overeenstemming met onze annuleringsvoorwaarden in term 8.1, mits de leverancier de boeking annuleert. Hoppa of de leverancier kan ervoor kiezen om u te voorzien van een vergoeding, of terugbetalingen in het geval dat u niet tevreden bent met onze diensten.

3.5. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdreiziger om de gegevens van de boeking op de voucher te controleren, voorafgaand aan de reis en om hoppa zo snel mogelijk te informeren over eventuele fouten. hoppa kan niet aansprakelijk worden gemaakt voor fouten in services als gevolg van incorrecte informatie, die tijdens het boeken is verstrekt.

3.6. indien mogelijk en gemeld door de leverancier, zullen we contact met u opnemen om u in geval van foutief verstrekte informatie, te adviseren, zodat u de mogelijkheid heeft de incorrecte gegevens te wijzigen. De kosten van de boeking kunnen daardoor hoger worden. In het geval u de extra kosten niet kunt betalen voor de onjuiste informatie die u ons hebt verstrekt, kan hoppa en / of zijn leverancier het recht hebben om de diensten te annuleren zonder enige vergoeding of terugbetaling.

3.7. De prijs die u tijdens uw boeking heeft ontvangen, is de prijs die u moet betalen en wij garanderen dat er geen extra kosten worden berekent. behalve wanneer u hoppa's on demand diensten boekt, waar de prijs bevestigd zal worden op de voltooiing van de reis en het bedrag zal worden afgeschreven door ons van de betalingsmethode die u op de betreffende leverancier hebben verstrekt aan ons.

3.8. De uitgevers van (credit)cards brengen ons verwerkingskosten in rekening. Wij zullen deze kosten aan u doorberekenen indien u voor de betaling gebruik maakt van een credit- of debitcard.

3.9. Indien u via een reisagent boekt, handelen zij als sub-agent namens de leverancier. U heeft geen overeenkomst met de leverancier totdat volledige betaling van uw agent is ontvangen volgens hun contractuele overeenkomst met ons. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot overeengekomen diensten, totdat de volledige betaling is ontvangen.

4. Kinderstoelen

de EU richtlijnen bepalen dat kinderen een geschikte kinderstoel moeten gebruiken tot zij de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt of groter zijn dan 135 cm. Er is een uitzondering voor taxi's die een licentie hebben. Wanneer er geen kinderzitje beschikbaar is, mogen kinderen van drie jaar en ouder in een volwassen gordel reizen. Kinderen jonger dan drie jaar mogen zonder veiligheidsbeperkingen worden vervoerd zolang ze maar achterin het voertuig zitten.

5. Kinder prijzen

5.1.  Voor shuttles mogen kinderen jonger dan twee jaar gratis meereizen als ze op schoot van een volwassene zitten. Wanneer een kind onder twee een zitplaats nodig heeft, zal de volledige prijs worden gerekend. Voor kinderen van twee jaar en ouder moet altijd een zitpllaats worden geboekt tegen het normale tarief voor de shuttle in kwestie.

5.2.  Alle kinderen tellen mee voor de bezetting van een voertuig, ongeacht hun leeftijd, en moeten dus meegeteld worden in het totale aantal passagiers op het moment van de boeking.

6. Rolstoelen en boekingen voor passagiers met een beperking

Wij zijn geen bedrijf dat is gespecialiseerd in gehandicaptenvervoer, maar zullen onze uiterste best doenom alle wensen die u heeft te regelen. Wilt u, wanneer u of een lid van uw gezelschap een medisch probleem of een handicap heeft dat effect heeft op uw transfer, ons voorzien van de volledige gegevens voordat u uw boeking bevestigd, zodat we u kunnen adviseren of de gekozen arrangementen geschikt zijn.

Informeer ons a.u.b. op tijd of zich rolstoelgebruikers onder de reizigers bevinden. Informeer ons ook of de rolstoel opvouwbaar is, zodat we het juiste voertuig kunnen boeken om aan de wensen tegemoet te komen.

7. Wijzigingen die u in de boeking aanbrengt

7.1 Wijzigingen in de boeking moeten op de website worden gemaakt. Dit kan zonder administratiekosten tot 48 uur voor de eerste vertrekdatum. Bij minder dan 48 uur dienen de wijzigingen te worden gemaild naar heretohelp@hoppa.com; vermeld uw boeking referentienummer, naam van de hoofd passagier en de wijzigingen die wilt maken. Wijzigingen kan resulteren in verhoogde kosten en deze moeten betaald worden voorafgaand aan de wijzigingen die u wilt maken.

7.2 Wanneer u van hotel verandert, moet het hotel waar u naar toe wilt binnen het gebied van hetzelfde resort liggen. Wanneer u naar een hotel in een ander resort wilt moet de boeking worden geannuleerd en moet een nieuwe boeking naar het correcte resort worden gemaakt. Annuleringskosten zullen van toepassing zijn.

7.3 Merk op dat wijzigingen vallen onder de boekingsvoorwaarden van de leverancier die wijzigingskosten in rekening kan brengen, bovenop de administratiekosten die wij in rekening kunnen brengen.

8. Annulering door u

8.1. Annuleringen moeten online of op onze app worden uitgevoerd en er zullen annuleringskosten als volgt verschuldigd zijn:

(i) Voor boekingen die worden geannuleerd 60 dagen vóór de primaire transferdatum, zult u recht hebben op een terugbetaling gelijk aan 90% van de waarde van uw boeking.

(ii) Voor boekingen die worden geannuleerd 60 dagen maar meer dan 15 dagen vóór de primaire transferdatum, zult u recht hebben op een terugbetaling gelijk aan 75% van de waarde van uw boeking.

(iii) U zult geen recht hebben op een vergoeding of terugbetaling als u uw boeking annuleert binnen 15 dagen of minder vóór de primaire transferdatum.

8.2. In het geval dat er geen gebruik wordt gemaakt van de diensten om welke reden dan ook en de boeking niet is geannuleerd via de website of app, zal er geen restitutie worden verstrekt.

8.3. Alle terugbetalingen zullen zo snel mogelijk worden verwerkt en zal worden teruggestort.

9. Late boekingen

Boekingen kunnen worden gemaakt 24 uur voor vertrek op onze website of app. Wilt u graag een boeking maken minder dan 24 uur voor vertrek dan kunt u onze administratie team bellen op 0044 1483 804803. U zult dan wel een bedrag van 10 GBP moeten betalen (of een equivalent van de lokale munteenheid gebaseerd op de wisselkoers) aan extra boekingskosten.

10. Toegestane baggage en verklaring

Alle baggage moet moet voorzien zijn van een duidelijk label met de naam van de eigenaar en het adres van de bestemming. . Iedere passagier die voorkomt op de schriftelijke bevestiging is gerechtigd twee baggagestukken mee te nemen op de relevante transfers, bijv. één koffer die niet groter mag zijn dan 70cm x 40cm x 20cm en één stuks handbaggage. Vervoer van baggage die groter is dan deze afmetingen, zal afhangen van beschikbare ruimte en kan geweigerd worden. Wanneer een passagier verzoekt om extra baggage te vervoeren (bijv. koffers die de maximale toegestane afmetingen overschrijden, ski's, golfclubs, snowboards, rolstoelen/scootmobielen etc.) moeten we daarover ingelicht zijn tijdens het boeken, u kunt dan contact opnemen met heretohelp@hoppa.com.

11. Overige vervoersvoorwaarden

11.1. De genoemde leverancier (supplier), zijn chauffeurs en aangewezen agenten, waaronder Resorthoppa (UK) Limited, behouden zich het recht voor om iemand te weigeren die onder de invloed van alcohol of illegale drugs is of lijkt te zijn, en/of wiens gedrag wordt gezien als een gevaar voor de chauffeur, het voertuig of de overige passagiers. Er zal in dat geval geen restitutie van kosten plaatsvinden.

11.2. Het is aan passagiers niet toegestaan om alcohol te gebruiken in een voertuig van de leverancier. Roken is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door de chauffeur.

11.3. Alle voertuigen zijn volledig verzekerd voor inzittenden en voor wettelijke aansprakelijkheid. Vervoer vanbaggage van de passagiers is volledig voor eigen risico en er kan door hoppa geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor verlies of beschadiging. hoppa accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele kosten voor regelingen om spullen aan passagiers terug te bezorgen.

11.4. Hoewel we proberen via SMS berichten en via internet informatie over herbevestiging aan te bieden, kunnen deze niet worden gegarandeerd. Het is uw verantwoordelijkheid om alle beschikbare mogelijkheden te gebruiken om uw ophaaltijd in het resort te bevestigen. Deze mogelijkheden vindt u op uw voucher. Indien u verzaakt de vertrekdienst te herbevestigen, kan het zijn dat deze dienst niet geboden wordt. Wanneer u van uw hotel verhuisd bent naar een ander hotel in hetzelfde resort, moet uw ophaaltijd uitsluitend via de telefoon bij uw aanbieder worden bevestigd.

11.5. Hoewel al het mogelijke door de leverancier zal worden gedaan, is er geen garantie dat het voertuig op tijd zal arriveren om de huurperiode te beginnen, noch dat het op tijd zijn bestemming zal bereiken. Als uw transfer meer dan 45 minuten later aankomt dan de tijd bevestigd in uw boeking, zullen onze leveranciers op u wachten. Voor alle andere diensten door u geboekt die 10 minuten later aankomen hebt u recht op een terugbetaling en een vergoeding voor de alternatieve transfer die u hebt moeten regelen.  Wij raden u om telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende leverancier als de bestuurder en het voertuig niet op tijd aanwezig zijn op de aangewezen pick-up locatie. Wanneer u voor het alternatieve vervoer naar de luchthaven betaalt, zorg er dan voor dat u de rekening of kwitantie krijgt en deze naar onze afdeling klantenservice stuurt bij uw thuiskomst, zodat de zaak bij onze leverancier kan worden uitgezocht. Er is geen garantie dat er restitutie zal plaatsvinden, echter indien na onderzoek blijkt dat de aanbieder van de transfer in gebreke is gebleven, zullen de taxikosten aan u worden terugbetaald. Zonder rekening of kwitantie kunnen we geen enkele kosten terugbetalen.

11.6. Wanneer uw aankomstvlucht is omgeleid of vertraagd, raden we u aan contact op te nemen met de leverancier (supplier) via de verstrekte telefoonnummers. Terwijl alles in het werk zal worden gesteld om wijzigingen van deze aard door te voeren, kan het zijn dat dit niet altijd mogelijk is en dit zal mede afhankelijk zijn van de operationele eisen aan de leverancier. Het zal voor de chauffeur niet altijd mogelijk zijn om te wachten en het kan zijn dat u alternatieve reisplannen op eigen lokale kosten moet maken. Wanneer de leverancier een nieuwe aankomsttijd kan regelen, kunnen aanvullende kosten van toepassing zijn. hoppa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aanvullende kosten als gevolg van late vluchtaankomsten.

11.6.1. Vervoer door snelle shuttle transfer zal slechts plaatsvinden naar en van bestemmingen die zijn geregistreerd bij de Tourist Board, tenzij specifiek vooraf anders overeengekomen.

11.7. Vervoer met gedeelde shuttletransfers vindt uitsluitend plaats naar en van bestemmingen die geregistreerd staan bij de Tourist board, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Klanten die vooraf een privé transfer hebben geboekt, worden verzocht volledige adresgegevens aan te leveren tijdens de boeking.

11.8. In sommige bestemmingen kan het zijn dat uw afzet- en ophaalpunt niet precies bij de deur van uw hotel is. U kunt dan worden afgezet of opgehaald op een centraal punt binnen redelijke loopafstand van uw appartement/hotel.

11.8.1. Als gevolg van beperkingen zoals infrastructurele werkzaamheden, verkeerssituaties etc… kunnen de ophaal en afzetpunten soms worden beperkt. Als deze beperkingen zich voordoen, zal het voertuig zo dicht mogelijk bij de accommodatie stoppen en passagiers ophalen.

11.8.2. Transfer tijden getoond op onze website zijn een benadering en kunnen afhankelijk zijn van het verkeer en het aantal stops en-route.Bij het boeken van een gedeelde shuttle / snelle pendeldienst kan de reistijd langer  worden tijdens de piekuren van de reis. Ook bepaalde gebieden, de verkeerssituatie en seizoensgebonden verhoging van uw bestemmingen hoogseizoen kan toevoegen aan de geschatte reistijd. Ervaren chauffeurs van onze leverancier zullen hun uiterste best doen om u op tijd naar uw bestemming te brengen.

11.8.3. Collectie voor een gedeelde pendeldienst naar de luchthaven kan een paar uur voorafgaand aan uw vlucht check in tijd en kan variëren afhankelijk van de verkeerssituatie en seizoensgebonden verhoging van uw bestemmingen hoogseizoen.

11.8.4. Met betrekking tot de transfertijd voor de snelle shuttledienst, is het onze enige inzet om het aantal afzetmomenten te beperken tot maximaal 4 (die van uzelf niet meegerekend).

11.8.5. Het kan voorkomen dat reizigers met de snelle shuttle, in hetzelfde voertuig reizen met andere reizigers op een gedeelde transfer.

11.8.6.   Tenzij u een specifiek type voertuig hebt geboekt, kunnen alle diensten worden bediend door onze leveranciers met elk type voertuig naar keuze van de leverancier, maar te allen tijde zal voldoen aan de lokale vervoer wetten, met inbegrip van de maximaal toegestane passagiers voor een type voertuig.

11.9. hoppa accepteert geen aansprakelijkheid voor moeilijkheden of service fouten indien klanten op het moment van vertrek, niet in het bezit zijn van de juiste transferdocumentatie waarin onze aankomst- en vertrekprocedures zijn uitgelegd.

11.10. Privétransfers brengen u uitsluitend van het geboekte ophaalpunt naar het uiteindelijke eindpunt. Wanneer er extra stops moeten worden gemaakt door u zal een extra bedrag aan de chauffeur moeten worden betaald. De overeenkomst en betaling van deze extra kosten gelden tussen uw gezelschap en de leverancier (supplier) of diens vertegenwoordiger.

11.11. De volgende voorbeelden betreffen omstandigheden die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen ("Force Majeure Event"):

- ongelukken die vertraging van het voertuig veroorzaken

- uitzonderlijke of zware weersomstandigheden

- naleving van verzoeken van de politie

- doden en ongevallen op de weg

- vandalisme en terrorisme

- onvoorziene verkeersvertragingen

- industriële actie door derden

- problemen die worden veroorzaakt door andere klanten

- andere omstandigheden die de veiligheid van passagiers betreffen

- wegafsluitingen als gevolg van lokale festiviteiten of andere evenementen

- bestemmingen die niet toegankelijk zijn voor het type voertuig dat is geboekt

- natuurrampen, overstroming, aardbeving, lawine

- epidemie of pandemie

- oorlog, oorloogsdreiging of gelijkwaardig

- brand of explosie

- terroristische aanvallen of rellen.

11.12. hopps zal niet in strijd met deze voorwaarden en condities handelen, noch aansprakelijk zijn voor fouten of vertragingen in de uitvoering van hun verplichtingen die onder deze administratieve voorwaarden en condities vallen, wanneer ze voortvloeien ui een Force Majeure Event.

12. Aansprakelijkheid

12.1. We hebben de plicht om, met redelijke kunde en zorg, leveranciers van transfers te selecteren. We zijn niet aansprakelijk voor de eigenlijke levering van de transferdiensten (behalve wanneer het wordt bewezen dat we tekortgekomen zijn in het met redelijke zorg selecteren van de derde leverancier, en dat u verlies of schade daardoor heeft geleden).

12.2. Wij, en elk van onze groepsmaatschappijen, functionarissen en werknemers, sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor ieder bedrag of soort van verlies of schade dat u kunt lijden (inclusief directe, indirecte, straf- of gevolgschade of verlies, verlies van inkomsten, winst, goodwill, data, contracten, of verlies of beschadiging door of verband houdend met onderbreking van bedrijfsuitvoering, gemiste kans, verlies van verwachte besparingen, verspilde management- of kantoortijd en onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins, zelfs indien te verwachten) in verband met uw boeking; de transferdiensten; en/of het gebruik van de Website of de app.

12.3. Wij sluiten alle verklaringen en garanties met betrekking tot de transfer-services die u via ons heeft geboekt uit, voorzover toegestaan door de wet.

12.4. Onze aansprakelijkheid aan elke passagier, behoudens in gevallen met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel, wordt beperkt tot een maximum van tweemaal dekosten van de boeking van de transferdiensten van elke passagier.

12.5. Niets in deze administratieve bepalingen en voorwaarden wordt beperkt of uitgesloten met betrekking tot:

a. onze aansprakelijkheid jegens u voor enig overlijden of persoonlijke als gevolg van onze nalatigheid;

b. uw andere wettelijke rechten als consument die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

12.6. hoppa is namens de leverancier (Supplier) gerechtigd om iedere door u geplaatste order te weigeren. Resorthoppa kan niet garanderen met succes een leverancier toe te wijzen voor iedere gevraagde boeking. Wanneer dat niet lukt, zal hoppa u daarover per email inlichten. Een alternatief kan worden aangeboden, met eventueel bijkomende kosten.

13. Klachten

Als u een probleem tijdens uw vakantie ondervindt, gelieve in eerste instantie de lokale leverancier te informeren, gebruikmakend van het nummer op uw transfervoucher. Zij zullen proberen uw probleem op te lossen tijdens uw verblijf in het resort. Aangezien uw boeking een contract tussen u en de relevante leverancier is, zal deze als enige beslissen hoe om te gaan met uw klacht.

13.2. Indien de leverancier uw probleem niet naar tevredenheid oplost tijdens uw verblijf, kunt u een schriftelijke klacht, na afloop van uw reis, bij ons indienen, iclusief alle ondersteunende documentatie en rekeningen. Zend dit aan  talktous@hoppa.com .

13.3. Klachten dienen te worden ingediend binnen 28 uur na de datum van uw terugreis transfer. Klachten die voortvloeien uit het niet naleven van onze voorwaarden en bepalingen, zoals niet reizen met uw voucher, het niet herbevestigen van een retourtransfer en onjuiste informatieverstrekking tijdens de boeking, worden niet in behandeling genomen.

13.4 Geld terug garantie; als uw hoppa niet werkt dan krijgt u uw geld terug.  Wij zijn hier voor uw 24/7 en wij zullen ons best doen om u naar uw bestemming te brengen.

Een hoppa reis dat werkt betekent:

> Een hoppa vertegenwoordige wacht u op zodra u landt

> uw voertuig is wat u hebt geboekt en voldoet aan onze normen

> U hebt een veilige rij ervaring

> Uw terugreis is bevestigt en komt op tijd aan

14. Reisverzekering

Wij vinden een reisverzekering en een verzekering voor fouten van de leverancier ("supplier failure") van groot belang en raden u ten zeerste aan een goede reisverzekering te sluiten, die voor u een aantal zaken dekt, inclusief annuleringskosten, verlies van baggage, ongevallen en ziektekosten, voor als u onderweg bent. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te zorgen voor een reisverzekering met de juiste dekking voor uw situatie. We adviseren u de polisvoorwaarden grondig door te lezen en mee te nemen op uw vakantie. Wij bieden reisverzekeringen. Voor meer informatie ga naar www.A2Btravelextras.com 

15. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling, of deel van een bepaling van deze administratieve bepalingen en voorwaarden, door een rechtbank of een van rechtswege bevoegde autoriteit, onwettig, anderszins ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling of deel van de bepaling uit deze administratieve bepalingen en voorwaarden worden geschrapt en zal de rest van deze administratieve bepalingen en voorwaarden worden toegepast alsof de overtredende bepaling of deel-bepaling nooit waren overeengekomen.

16. Toewijzing

U mag uw rechten en plichten die voortvloeien uit deze administratieve bepalingen en voorwaarden, niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

17. Privacy

Wij zijn gehouden aan het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt worden . Wij kunnen een exemplaar van onze Privacy Policy op verzoek verstrekken of u verwijzen naar de Website.

17.2. Merk op dat wij in staat zijn gegevens die u aanlevert op deze website, , zelfs wanneer u uw registratie/transactie niet heeft afgemaakt door te klikken op verstuur/volgende. Zulke gegevens zullen enkel gebruikt worden om contact met u op te nemen om te informeren waarom u uw registratie/transactie niet heeft afgemaakt.

18. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze administratieve voorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die daaruit of in verband daarmee voortvloeien (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht. Geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze administratieve bepalingen en voorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

19. Gebruikers gedrag

19.1. Het reserveringssysteem gebruikt door onze websites en apps is uitsluitend bestemd voor de gebruikers van de website of app toestaan om de beschikbaarheid van producten en diensten te bepalen en om legitieme reserveringen of anderszins zakelijke transacties met onze leveranciers en niet voor andere doeleinden. U hebt geen recht deze website of app te gebruiken voor andere doeleinden, zoals promotie, marketing of verkoop van andere diensten en producten en het is ook niet toegestaan te kopiëren, te repliceren, imiteren of te linken naar deze site zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van de aankoop van een derde partij, die worden gemeld aan u voordat u een dergelijke aankoop te doen. Naam, adres en andere informatie (waaronder de betalingsgegevens indien van toepassing) die u via onze website of app, samen met informatie over de wijze waarop u onze website en app zal door ons worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy van elke website. U gaat ermee akkoord onze website of app niet te gebruiken: a) het uploaden, posten of e-mail alle inhoud op onze website of app; b) alle materiaal dat software virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat te zenden; of c) het belemmeren of verstoren van onze website, app, computersystemen, software of servers of netwerken verbonden aan hen.

20. Mededinging

20.1. Win de kosten van je vakantie terug. Een vakantie bestaat uit de kosten van de vlucht of het treinkaartje naar je bestemming en de kosten van je accommodatie. Maximale waarde van deze twee kosten mogen niet boven de €1,000 uitkomen. Vakantie moet genomen worden voor 31-12-2016, middernacht. Winnaars van de tweede prijs van een gratis transfer mogen niet hoger uitkomen dan €100. Aanmelding dient te gebeuren voor 10-07-2016, middernacht. Winnaars worden voor 31-07-2016, middernacht, op de hoogte gebracht. Om de prijs te ontvangen, moeten de vakantie en kosten hiervan worden aangetoond.

21. Introduceer een vriend

21.1. Via het hoppa.com Introduceer een vriend-programma, kunnen klanten die een klantaccount bij hoppa hebben referralbeloningen verdienen door mensen uit te nodigen (zoals hieronder beschreven) om gebruik te maken van de hoppa.com online transferdiensten die worden aangeboden. De volgende voorwaarden van het hoppa.com Introduceer een vriend-programma zijn zowel van toepassing op doorverwijzers als op doorverwezen personen (samen "Deelnemers") die deelnemen aan het hoppa.com Introduceer een vriend-programma.

21.2. Hoppa.com kan de voorwaarden en eisen van het hoppa.com Intorduceer een vriend-programma opschorten, beëindigen of wijzigen. Dit kan op elk moment om elke reden. Een verwijzingsbeloning die al verdiend is in aansluiting op de voorwaarden van het hoppa.com Introduceer een vriend-programma voor zo'n wijziging, opschorting of beëindiging zal worden gehonoreerd.

21.3. Door deel te nemen aan het hoppa.com Introduceer een vriend-programma erkent de doorverwezen persoon dat hoppa.com naar eigen inzicht de voornaam, het e-mailadres en de status van de In aanmerking komende transferboeking kan delen in de account van de doorverwijzer, om de doorverwijzer zo te informeren over de status van de verdiende referralbeloning.

21.4. Medewerkers van hoppa.com zijn uitgesloten van deelname.

21.5. Een referralbeloning kan op de volgende manier worden verdiend:

(i) De verwijzer stuurt een geautomatiseerde e-mail via de hoppa.com- website;

- Een persoon ontvangt de e-mail met een promotiekoppeling (de 'doorverwezen persoon') en maakt een in aanmerking komende boeking aan via de hoppa.com- website door op de knop Boek nu te klikken; en

- Om er zeker van te zijn dat de boeking in aanmerking komt, moet de doorverwezen persoon de unieke actiecode tijdens het boekingsproces toepassen. De in aanmerking komende transferboeking wordt bevestigd door hoppa.com; en

- De doorverwijzer ontvangt een bevestigingse-mail met een referralbeloning.

(ii) Doorverwijzers en doorverwezen personen moeten altijd andere mensen zijn.

(iii) Een boeking wordt beschouwd als een 'in aanmerking komende transferboeking' als deze gemaakt is door op de Boek nu-link te klikken, de unieke actiecode is toegevoegd/toegepast tijdens het boekingsproces en de totale kosten van de boeking via hoppa.com zijn betaald. Hoppa.com erkent slechts één In aanmerking komende transferboeking per doorverwezen persoon per verstuurde batch e-mails.

(iv) Het hoppa.com Introduceer een vriend-programma kan alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

(v) Hoppa.com zal naar eigen inzicht bepalen of de verwijzer en doorverwezen persoon hebben voldaan aan en voldaan aan de hoppa.com Introduceer een vriend-programmavoorwaarden, zoals hierboven beschreven.

(vi)  Een Referralbeloning die niet binnen de aangegeven periode na bevestiging door hoppa.com is ingewisseld, zal automatisch verlopen. De Referralbeloning kan niet worden overgedragen, worden ingewisseld voor contancten of geld, of worden verkocht.

(vii) Elke doorverwezen persoon mag de Referrallink slechts één keer gebruiken, ook als deze gekregen wordt van verschillende doorverwijzers.

(viii) Hoppa.com behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Referralbeloning vast te stellen en te bekijken of alles gaat volgens de hoppa.com Introduceer een vriend-programmavoorwaarden.

21.6. De doorverwijzer zal de unieke actiecode(s) niet delen of publiceren.