Vi hoppas att du tycker om att använda vår hemsida, trygg i vetskapen om att vi är fast beslutna att skydda din integritet och säkerhet online. Om du har frågor angående att förse oss med din information online? Låt oss få dig bättre till mods och hitta mer om vår:

Regler & Villkor

Följande administrativa villkor tillämpas på avtal som arrangeras av Hoppa (UK) Limited, i egenskap av ett öppet ombud (på engelska "disclosed agent") för leverantören, gällande persontrafik mellan avreseorter och destinationer specificerade vid den tidpunkt dessa tjänster är bokade och betalade för. Hänvisningar till "dig" och "din" i dessa administrativa villkor avser alla passagerare som anges i den skriftliga bekräftelsen (inklusive alla passagerare som ersätts eller läggs vid ett senare tillfälle). "Vi", "oss" och "vår" betyder Resorthoppa (UK) Limited.

1. Resorthoppa (UK) Limited

1.1. Resorthoppa (UK) Limited ("hoppa") är ett aktiebolag registrerat i England (organisationsnummer 4933736 och VAT nummer är 270 3491 14), vars registrerade bolagsadress är 6th Floor, Crown House, One Crown Square, Church Street East, Woking, Surrey, GU21 6HR, Storbritannien.

1.2. Hoppa är en bokningstjänst för persontransporttjänster ("tjänsterna") som vid alla tillfällen fungerar som det beskrivna ombudet för den specificerade leverantören vid tidpunkten då tjänsterna bokas och betalas av dig, samt bekräftas av Hoppa ("bokningen"). De villkor som gäller för avtalet mellan dig och leverantören anges i bokningsvillkoren för den berörda leverantören. Dessa finns tillgängliga på begäran. Eftersom Hoppa fungerar som ombud för sina leverantörer kan de inte ta något ansvar till följd av tillhandahållandet av tjänsterna.

1.3. Genom att anordna tjänsterna genom oss med relevant leverantör godkänner du att vara bunden till dessa villkor (villkoren kan modifieras under tiden och publiceras på vår hemsida eller app) samt annan information som finns tillgänglig på vår hemsida, app, e-post eller annan form av elektronisk eller skriftlig kommunikation med dig.

2. Status för passagerare och deras ombud  

Köparen av transporttjänsterna som anges i bokningen (huvudpassageraren) och alla de andra passagerarna som anges i bokningen är den andra parten i avtalet med den nominerade leverantören. Vid slutförandet av din bokning är ditt kontrakt för användning och tillhandahållande av tjänster mellan dig och leverantören. Om avtalet görs av en agent eller någon annan person som agerar på uppdrag av passagerarna, vars namn förekommer i bokningen anses denna person verka som ombud för alla passagerare som använder tjänsten.

3. Bokning och betalning

3.1. Bokningar kan göras online på Hoppas webbplats, med Hoppas app eller via telefon. Om två eller flera personer ingår i samma bokning, ska den person som gör bokningen ("huvudpassageraren" eller "du") anses ha gjort så på uppdrag av båda eller samtliga passagerare i sällskapet och han eller hon accepterar dessa villkor på uppdrag av sig själv, samt varje passagerare i sällskapet. Huvudpassageraren måste följa bokningsprocessen och betala för tjänsterna (antingen vid bokningstillfället eller omedelbart före användning av tjänsterna) för att bokningen ska kunna bekräftas. Huvudpassageraren i sällskapet måste vara minst 18 år.

3.2. Alternativet med en mindre forhandsbetalning ar bara tillgangligt pa vissa strackor och i den omfattning vi valjer. Det ar bara tillgangligt om du bokar online och till utvalda stallen minst 30 dagar fore avresan. Alla insatsbetalningar ar ej aterbetalningsbara nar bokningen val har skett. Det utestaende saldot kommer automatiskt att tas fran det samma betal/kreditkortet som anvandes vid den initiala insatsbetalningen och du kommer informaras om nar nasta betalning kommer att tas, nar du bokar. Om du avbestaller kommer ditt insatsbelopp att forverkas. Efter den sista betalningens forfallodag, kommer du att vara betalningsskyldig for hela bokningens varde. Om du vill gora andringar eller tillagg till bokningen, ombedes du att betala de extra forbindande kostnaderna (mao andringskostnader) nar andringarna tillampas.

3.3. Full betalning krävs antingen (i) vid tidpunkten för bokning; eller (ii) minst 24 timmar före användning av tjänsterna; eller (iii) eller om du har bokat Hoppas on demand-tjänster; vid slutförandet av din resa. Detta beror på vilka tjänster och betalningsalternativ som erbjudits till dig när du bekräftade bokningen. Vid mottagandet av en sådan betalning kommer Hoppa att behandla förfrågan och sedan skapa bokningen, på sin webbplats, app och via e-post bokningen med uppgifter om de inblandade i personer i bokningen, samt uppgifter om den transfer som du vill boka. Bokningen fungerar som biljett och måste presenteras för leverantörens representant inför resan. När betalningen mottagits kommer vi att bekräfta bokningen och ett juridiskt bindande avtal skapas mellan huvudpassageraren (och alla andra passagerare som anges i bokningen) och leverantören. Inget bindande avtal kommer att skapas förrän full betalning har mottagits av oss. Vi är ett online-företag och därför kommer all kommunikation med dig ske via vår hemsida, app eller e-post.

3.4. Alla betalningar återbetalas till fullo i händelse av att du avbeställer tjänsterna i linje med våra avbokningsregler som anges i punkt 8.1, eller om leverantören upphäver tjänsterna. Hoppa eller dess leverantör kan välja att ge dig ersättning, betalningar i goodwill eller återbetalningar i händelse av att du inte är nöjd med de tjänster som du/ni använt.

3.5. Huvudpassageraren (eller dennes ombud, eller någon annan person som agerar på uppdrag av passagerarna vars namn finns på bokningen) ansvarar för att kontrollera alla detaljer om bokningen före resan och har i uppgift att informera Hoppa så snart som möjligt om det finns eventuella fel i bokningen. Hoppa och dess leverantörer och/eller ombud kan inte hållas ansvariga för punktlighet, riktighet eller kvaliteten på tjänsterna på grund av felaktig information som lämnats vid den tidpunkt som vi bekräftade din bokning.

3.6. Där det är möjligt, och om det anmälts av leverantören, kontaktar vi dig för att meddela om oriktiga uppgifter har lämnats vid bokningen. Detta ger dig en möjlighet att ändra de felaktiga uppgifterna. Om några ändringar i den felaktiga informationen resulterar i en förändring av kostnaden för tjänsterna kommer du att vara ansvarig för den kostnaden. I händelse av att du inte betalar för eventuella ökade kostnader på grund av felaktig information från dig, förbehåller sig Hoppa och/eller dess leverantör rätten att annullera tjänsterna utan någon ersättning eller återbetalningansvar gentemot dig.

3.7. Kostnadsförslaget som du fått av leverantören under tidpunkten som du gjorde din bokning är det pris du kommer att behöva betala och vi garanterar att det inte blir några extra kostnader för dig, förutom om du bokar någon av Hoppas on demand-tjänster eftersom priset då kommer att bekräftas vid slutförandet av din resa. I förekommande fall kommet beloppet debiteras av oss genom din valda betalningsmetod som vi sedan vidareför till den berörda leverantören.

3.8. I vissa fall kan kredit- och betalkortsutgivare, banker och andra betalningsprocessorer debitera oss en expeditionsavgift och i förekommande fall kommer vi att vidarebefordra denna kostnad till dig beroende på vilken betalningsmetod du har valt.

3.9. Om du bokar via en resebyrå agerar de som ombud för dig. Inga kontrakt skapas mellan dig och leverantören förrän full betalning har mottagits från din resebyrå i linje med deras avtal med oss. Vi kan inte acceptera något ansvar för eventuella bekräftade tjänster om inte full betalning har mottagits.

4. Bilbarnstolar

På vissa destinationer (t.ex. inom Europeiska unionen), uppger myndigheterna, förutom när du använder licensierade taxibilar, att ett barn måste använda lämplig bilbarnstol tills dess de når 12 års ålder eller tills barnet når en längd av 135 cm. Vi kommer att sträva efter att se till att barnstolar tillhandahålls av våra leverantörer när dessa har begärts av dig (vilket i vissa fall betalas av dig vid bokningstillfället). Om ingen bilbarnstol finns, kan barn som är tre år eller äldre resa så länge de bär ett bilbälte för vuxna. Barn under tre år får transporteras utan bilbälte så länge de färdas i den bakre delen av fordonet.

5. Prissättning för barn

5.1. När du har bokat en transferbuss (på engelska "shuttle bus"), kommer ingen avgift att tillkomma för barn under två års ålder så länge de sitter på en vuxen passagerares knä. Om ett barn yngre än två år kräver en sittplats kommer detta att debiteras med fullt pris. För barn två år och äldre måste en sittplats alltid bokas till det pris som anges i samband med bokningen för de berörda tjänsterna.

5.2. Om du har bokat privat transporttjänst, räknas alla barn och spädbarn som passagerare av fordonet, oavsett ålder, och detta måste anges i det totala antalet passagerare vid tidpunkten för bokningen.

6. Rullstolar och bokningar för funktionshindrade passagerare

Vi och våra leverantörer är inte ett specialiserat transportföretag för funktionshindrade, men vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillgodose alla krav du kan ha. Om du eller någon i ditt sällskap har något medicinskt tillstånd eller funktionshinder som kan påverka tjänsterna, vänligen ge oss en fullständig beskrivning av dessa via vår hemsida eller app innan du bekräftar din bokning. Detta gör att vi kan informera dig om lämpligheten av ditt valda transferarrangemang. Du måste informera oss vid bokningstillfället om någon av passagerarna är rullstolsburna. Tala också om för oss om rullstolen är hopfällbar, så att vi kan se till att rätt typ av fordon är bokat för att vi ska kunna uppfylla kraven.

7. Bokningsändringar

7.1. Bokningsändringar bör göras på vår hemsida eller app. Bokningsändringar är fria från administrativ avgift upp till 48 timmar före dagen för den första tjänsten som ingår i en bokning som bekräftats av oss. Om du vill göra en ändring mindre än 48 timmar före användningen av den första delen av tjänsten i din bokning måste du skicka ett mail från den e-postadress som du angav vid bokningstillfället till: heretohelp@hoppa.com, uppge ditt bokningsnummer, huvudpassagerarens uppgifter och de ändringar vill göra. Ändringar kan resultera i en ökad kostnad för din bokning och du måste betala kostnaden innan några ändringar kan bekräftas. Denna kostnad kan inkludera eventuella kreditkorts-, betalkorts- eller betalningsavgifter.

7.2. Ändringarna kommer att omfattas av leverantörens bokningsvillkor och leverantören kan ta ut en ändringsavgift utöver eventuella kostnadsökningar som tillkommer vid ändringen.

7.3. När du begär en ändring i din bokning som omfattar tjänster till en annan destination än den som angetts i din bokning kommer du att bli skyldig att avboka din ursprungliga bokning och göra en ny bokning. Leverantörens avbokningsavgifter kan tillkomma.

7.4. I allmänhet och för de flesta tjänster vi erbjuder tar vi inte betalt för tillägg eller ändringar i din bokning, dock förbehåller vi oss rätten att göra det i händelse av att våra leverantörer tar ut en avgift. Om dina bokningsändringar orsakar en ökning i priset på din bokning kommer du att bli skyldig att betala mellanskillnaden i priset mellan tjänsterna ursprungligen bokade av dig, och priset på de nya tjänsterna du har begärt.

8. Avbokning av dig

8.1. Avbokning måste göras genom vår hemsida eller app. Du kommer att ha rätt till återbetalning, beroende på när du avbeställer din bokning, enligt följande:

(i) Om du avbeställer din bokning mer än 60 dagar före datumet för användet av den första tjänsten som bekräftats i din bokning kommer du ha rätt till återbetalning motsvarande 90% av värdet på din bokning.

(ii) Om du avbeställer din bokning mindre än 60 dagar men mer än 15 dagar före datumet för användet av den första tjänsten som bekräftats i din bokning kommer du ha rätt till återbetalning motsvarande 75% av värdet på din bokning.

(iii) Om du avbeställer din bokning inom 15 dagar eller mindre före datumet för användet av den första tjänsten som bekräftats i din bokning kommer du inte ha rätt till någon återbetalning.

8.2. I händelse av att du inte använder tjänsterna av någon anledning och inte annullerar bokningen med hjälp av webbplatsen eller appen, kommer ingen återbetalning ges.

8.3. Alla återbetalningar kommer att behandlas så snart som möjligt och dessa kommer att debiteras till den ursprungliga betalningsformen och kontot som användes vid den tidpunkt du utförde bokningen.

9. Sena bokningar

Förbokade tjänster kan bokas på vår webbplats eller app upp till 24 timmar före avresa (om inte annat anges). Det kan finnas möjlighet att göra en bokning mindre än 24 timmar före användning om du kontaktar vårt administrationsteam på 0044 1483 804803. En bokningsavgift på 10 pund (eller motsvarande i lokal valuta baserat på den rådande växelkursen gentemot brittiska pund, GBP) kommer att tilläggas till priset på tjänsterna.

10. Bagage och försäkran

Allt bagage måste vara tydligt märkt med ägarens namn och adressen på din destination. Våra leverantörer kommer med rimliga ansträngningar att försöka rymma allt bagage som tagits med av ditt sällskap. Varje passagerare som namnges i bokningen har rätt att ta med sig upp till två kollin på transfertjänsten, det vill säga en resväska som inte bör överstiga 70cm x 40cm x 20cm och ett stycke av handbagage. Transport av bagage som överskrider dessa mätningar har leverantören rätt att neka. Om en passagerare kräver transport av bagage utöver det tillåtna, eller planerar att ha med sig ett specialbagage (t.ex. skidor, golfklubbor, cyklar, snowboards, rullstolar/skotrar osv) måste vi bli informerade om detta vid bokningstillfället. Du kan göra detta genom att fylla i rutan för särskilda önskemål vid bokningens slutskede på vår hemsida eller app. Om du har specialbagage eller extra babage kan du också kontakta heretohelp@hoppa.com för att vidta nödvändiga åtgärder. Leverantören kan dock ta ut en avgift för övervikt eller vägra transport av överskottsföremål utan förbokning.

11. Resevillkor 

11.1. Leverantören, dess förare och utsedda ombud, inklusive Hoppa förbehåller sig rätten att vägra transport till personer som är, eller verkar vara, under påverkan av alkohol eller illegala droger och/eller vars beteende anses utgöra ett hot mot föraren, fordonet eller de andra passagerarna. Ingen återbetalning kommer att göras under dessa omständigheter.

11.2. Passagerare får inte konsumera alkohol eller röka i något av de fordon som används för att tillhandahålla tjänsterna.

11.3. Alla fordon som tillhandahålls av leverantörerna är fullt försäkrade för passagerare och fordringar från en tredje part, helt i enlighet med de lokala lagstiftningarna. Passagerarnas bagage är dock inte försäkrat och tas med helt på egen risk och inget ansvar kan accepteras för förlust eller skada av bagage som orsakats av leverantören för tjänsten. Hoppa tar inget ansvar för eventuella kostnader eller åtgärder för att återfå borttappad eller kvarlämnad egendom på tjänsterna.

11.4. Vi strävar efter att tillhandahålla ett SMS för att bekräfta viktig bokningsinformation från Hoppas app och webbplats före det datum som du använder leverantörens tjänst, dock kan tillgången till dessa uppgifter inte kan garanteras under någon tidpunkt innan du använder tjänsten. Det är ditt ansvar att utnyttja alla möjligheter som finns för att bekräfta upphämtningstiden för din returresa om du har gjort en bokning. Dessa alternativ finns på din bokningsbekräftelse, på vår hemsida, app och i din e-postbekräftelse. Om du behöver upphämtning av vår leverantör från en annan adress än den plats som du släpptes av vid (för tur och retur), måste din upphämtningsplats bekräftas med leverantören via telefon och du får bara använda leverantörens kontaktnummer som du fått på vår hemsida, app eller e-postbekräftelse.

11.5. Även om alla rimliga ansträngningar kommer att göras av leverantören för att tillhandahålla den bokade tjänsten vid de bekräftade tiderna i din bokning, finns det ingen garanti för att fordonet och föraren kommer att hämta upp dig i tid exakt enligt bokningsbekräftelsen. Det är heller inte garanterat att föraren kan hålla den uppskattade körtiden. Om du har bokat upphämtning från en flygplats eller hamn eller tågstation och flyget, fartyget eller tågets ankomst är mer än 45 minuter senare än den bekräftade tiden i din bokning, kommer våra leverantörer ta till rimliga åtgärder för att vänta på dig. Leverantören kan dock inte garantera tillgängligheten av tjänsten under dessa omständigheter. Du är skyldig att göra allt du kan för att kontakta leverantören med hjälp av kontaktuppgifterna som anges vid bokningstillfället om du beräknar att vara sen till anvisad mötesplats på den bestämda tiden som har angetts vid bokningstillfället (eller vid senare bokningsändringar). För alla tjänster du bokat med våra leverantörer där det är leverantören som anländer mer än 10 minuter senare än den tid som anmälts till dig, av oss eller våra leverantörer, har du rätt till att få en återbetalning från vår leverantör för den del av tjänsten som är försenad, samt ersättning för skäliga kostnader ifall du behövt använda alternativa transportarrangemang. Vi rekommenderar att du kontaktar den berörda leverantören via telefon om föraren och fordonet inte väntar på dig på den utsedda upphämtningsplatsen vid tidpunkten som anges i bokningsbekräftelsen som du fått. Du måste göra ditt yttersta för att använda din bokade tjänst. Men, för att minska dina eventuella ekonomiska förluster ifall du har blivit tvungen att arrangera alternativa transportmedel ber vi dig att behålla kvittot för kostnaden. Du kan sedan skicka detta till vår kundservice som kan se över ditt fall när du kommit tillbaka.

Vår kundservice kommer vid eventuella förseningar av leverantören att undersöka händelsen med leverantören gällande de tjänster som tillhandahållits till dig inom 14 dagar från det att du meddelar oss. Vi kommer inte att återbetala några kostnader utan mottagande av originalkvitton och bevis på betalning. Vårt maximala ansvar gentemot dig vid en försenad eller misslyckand service från leverantörern är begränsat till de faktiska kostnaderna du behöver betala för en jämförbar tjänst, dock kan våra leverantörer på eget bevåg välja att godkänna ytterligare betalningar i goodwill eller erbjuda rabatter på framtida bokningar.

11.6. Om du ska hämtas upp från en flygplats, hamn eller tågstation och ditt flyg, fartyg eller tåg är försenat eller inställt rekommenderar vi att du kontaktar leverantören via telefonnumret som finns tillgängligt på din bokningsbekräftelse. Samtidigt som alla ansträngningar kommer att göras av vår leverantörer för att tillgodose ändringar i dina tjänster som orsakats av förseningar utanför din kontroll, är detta inte alltid möjligt. Det är kanske inte alltid lönsamt för föraren att vänta och du kan behöva anordna alternativa resplaner lokalt på egen bekostnad. Om leverantören kan anpassas till den nya ankomsttiden kan en extra avgift tas ut. Hoppa och dess leverantörer tar inget ansvar av något slag (inklusive, men inte begränsat till alternativa transportkostnader och telefonsamtalskostnader) om du inte befinner dig av någon anledning vid mötesplatsen vid den tidpunkt som anges i din bokningsbekräftelse.

11.6.1. Transport med snabb transferbuss kommer endast att ske till och från destinationer som är registerade vid lokala turistmyndigheter (på engelska "Tourist Board") om inget annat specifikt avtalats i förväg

11.7. Transport med delad transferbuss kommer endast att ske till och från destinationer och fastigheter som är registrerade vid lokala turistmyndigheter (på engelska "Tourist Board") om inget annat särskilt avtalats i förväg. Kunder som har förbokade privata transfers är skyldiga att lämna fullständiga adressuppgifter vid bokningstillfället.

11.8. På vissa destinationer kommer din upphämtning och avlämning inte att kunna ske vid hotellets entré och du kan därför behöva släppas av eller plockas upp på en central plats inom rimligt gångavstånd från din slutdestination.

11.8.1. På grund av oförutsedda omständigheter såsom vägarbeten, infrastrukturarbeten, hårt väder och trafikförhållanden kan den bekräftade tiden för upphämtning och avlämning påverkas. Där dessa begränsningar inträffar, kommer fordonet stanna och samla in passagerare från närmaste åtkomliga plats i förhållande till mötesplatsen som anges i din bokning.

11.8.2. Transfertiderna som visas på vår hemsida är uppskattningar och kan ändras beroende på trafiken och antalet stopp på sträckan. När du bokar en delad eller snabb transferbuss kan restiden bli längre under rusningstrafik. Dessutom kan trafikförhållanden i vissa områden öka under högsäsong vilket kan förlänga den beräknade restiden. Våra leverantörers erfarna förare kommer med rimliga ansträngningar köra dig till din destination på minsta tid som är möjlig.

11.8.3. Om du har bokat en delad transferbuss för returresan kan du behöva bli upphämtad flera timmar före den tid du behöver vara på flygplatsen, hamnen eller tågstationen, beroende på de lokala trafikförhållandena och särskilt under högsäsong.

11.8.4. En "snabb" transferbuss kommer att stanna på högst 4 platser innan den släpper av dig på den plats som anges i din bokningsbekräftelse (inte inkluderat din egen).

11.8.5. Passagerare som bokat snabb transferbuss kan få resa i samma fordon som andra passagerare för delad transfer.

11.8.6. Undantaget om du har bokat en viss typ av fordon kan alla tjänster drivas med fordon valda av leverantören. Dessa kommer dock alltid att tillgodose de lokala transportlagarna, inklusive lagen som bestämmer det maximala antalet tillåtna passagerare för en fordonstyp.

11.9. Hoppa tar inget ansvar för eventuella problem eller misslyckad transfer om kunderna inte innehar korrekt dokumentationen för resan (tryckt eller elektroniskt) som beskriver leverantörens ankomst och avgång.

11.10. Undantaget om du valt ytterligare chaufförtjänster är den rutt som ingår i privat transfer den som tillhandahålls från upphämtningsplatsen till avlämningsplatsen som angetts i din bokning. I händelse av att extra stopp krävs kan en lokal avgift tillkomma och denna måste betalas av dig till leverantören under resan.

11.11. Följande är exempel på händelser som inte ligger inom vår eller vår leverantörs rimliga kontroll ("Force majeure"):

Olyckor som orsakar förseningar av fordonet, exceptionella eller allvarliga väderförhållanden, efterlevnaden av önskemål från polisen, vandalism och terrorism, oförutsedda trafikförseningar, strejk av tredje parter, problem som orsakats av andra kunder, andra omständigheter som påverkar passagerarnas säkerhet, avstängda vägar på grund av lokala festligheter eller andra händelser, fastigheter som inte är tillgängliga för den bokade tjänsten, gudomliga ingripanden, jordskred, vägskador, översvämning, jordbävning, lavin eller någon annan naturkatastrof, epidemi eller pandemi, krig, krigshot eller liknande, brand eller explosion, terroristattack eller upplopp.

Varje försening eller indragning av tjänster bokade av dig på grund av force majeure innebär att varken vi eller leverantören är skyldiga att återbetala eller betala ersättning.

11.12. Hoppa eller dess leverantörer är inte i strid med dessa villkor, inte heller ansvarig för eventuella avbokningar eller dröjsmål med fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt dessa villkor på grund av force majeure.

12. Vårt ansvar

12.1. Vi har en skyldighet att välja leverantörer av transfer med hjälp av rimlig kompetens och omsorg. Vi har inget ansvar gentemot dig för det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna (såvida det inte kan bevisas att vi har brutit mot vår plikt att använda rimlig omsorg vid valet av vår tredjehandsleverantör och du har ådragit dig direkt förlust eller skada till följd).

12.2. Vi och alla våra koncernbolag, tjänstemän och anställda utesluter allt ansvar för något belopp eller typ av förlust eller skada som du kan drabbas av (inklusive direkta, indirekta, skadestånd eller konsekventiella förluster eller skador, eventuell inkomstförlust, vinster, goodwill, data, kontrakt, eller förluster eller skador som härrör från eller är anslutna på något sätt till avbrott i verksamheten, förlust av möjlighet, förlust av förväntade besparingar, bortkastad lednings- eller kontorstid och om vid skadestånd, (inklusive försumlighet), kontrakt eller på annat sätt, även om förutsebara) i samband med din bokning vid användning av tjänsterna och/eller Hoppas webbplats eller app

12.3. Vi utesluter alla utfästelser och garantier i samband med transfertjänsten som du har bokat via oss till den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

12.4. Vårt ansvar gentemot varje passagerare, utom i fall som rör dödsfall eller personskada, är begränsad till högst två gånger kostnaden för varje passagerares bokning för tjänsten.

12.5. Ingenting i dessa villkor och bestämmelser utesluter eller begränsar:

(i) vårt ansvar gentemot dig för eventuella dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;

(ii) någon av dina andra lagstadgade rättigheter som konsument som inte kan uteslutas eller begränsas.

12.6. Hoppa, på uppdrag av leverantören, har rätt att avvisa en bokning som görs av dig. Hoppa kan inte garantera att framgångsrikt tilldela en leverantör till varje bokningsförfrågan. I händelse av att Hoppa inte kan slutföra din förfrågan och tilldela en leverantör, ska Hoppa skicka ett email till dig och informera dig om detta. Ett alternativ kan komma att erbjudas, vilket möjligen kan inkludera en extra kostnad.

13. Klagomål

13.1. Om du får problem när du är ute och reser vilket på något sätt kan påverka din njutning och användning av tjänsterna som du har bokat och betalat för, bör du först kontakta den lokala leverantören med hjälp av numret som anges i bokningsbekräftelsen. De kommer att sträva efter att lösa eventuella problem. Våra leverantörer har ensamrätt och exklusiva rättigheter i fråga om godkännande av ändringar i tillhandahållandet av tjänster, återbetalningar, avbokningsavgifter, samt eventuella utbetalningar och krediter i goodwill.

13.2. Om de ansträngningar som gjorts av leverantören inte löser eventuella problem till din tillfredsställelse medan du reser, kan du kontakta oss via e-postadress eller på telefonnumret som du fått i din bokning. Du kan också skicka in ett klagomål till oss skriftligen efter resan till talktous@hoppa.com. Detta klagomål måste inkludera alla underlag och kvitton. Vi kommer då att använda alla rimliga åtgärder för att förhandla fram ett tillfredsställande och rimligt resultat för dig med leverantören och vi kommer att svara dig senast 14 dagar efter mottagandet av ditt klagomål.

13.3. Klagomål måste skickas in inom 28 dagar från den dag som du använde tjänsterna som vår leverantör tillhandahållit. Vi kommer inte att acceptera klagomål till följd av underlåtenhet att följa Hoppas eller vår leverantörs villkor (inklusive men inte begränsat till att resa utan information om din bokning, underlåtenhet att på nytt bekräfta en returresa för transfern eller felaktig information som lämnats vid bokningstillfället).

13.4. Om din transfer med hoppa inte fungerar som den ska på grund av något som vi har gjort är det bara rättvist att vi återbetalar den del av din resa som inte gick som planerat. 

Även om något går fel som vi inte kan kontrollera, som inställda flyg eller bagageförseningar, finns vi alltid här för att hjälpa dig, och vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att få dig till ditt slutmål. 

En fungerande transfer med hoppa innebär att:

• En hoppa-representant väntar på dig på flygplatsen när du anländer 
• Det fordon som du blir tilldelad är av samma typ som du har bokat och fordonet uppfyller hoppas standard 
• Du får en trygg resa genom trafiken 
• Din hemresa bekräftas och dyker upp i god tid. 

14. Reseförsäkring

Vi anser att reseförsäkring och "leverantörsmisslyckandeförsäkring" är väsentlig och vi råder dig starkt att ordna lämplig reseförsäkring som täcker dig för ett omfattande utbud av händelser inklusive avbokning, bagageförlust eller skada, olyckor och sjukdomar medan du är borta. Det är ditt ansvar att se till att försäkringsskyddet du köper lämpar sig och har tillräckligt skydd för just dina behov. Vi råder dig att läsa försäkringsavtalets detaljer noggrant och ta dem med dig på semestern. OBS: Vi kan erbjuda reseförsäkring. Besök www.A2Btravelextras.com för mer information.

15. Avskiljning

Om någon bestämmelse eller delar av en bestämmelse i dessa villkor befinns av en domstol eller myndighet med kompetent jurisdiktion vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, kommer den bestämmelsen eller delen av bestämmelsen att strykas ur dessa villkor och återstoden av dessa villkor kommer att gälla som om den felande bestämmelsen eller del-bestämmelsen aldrig avtalats.

16. Överlåtelse

Du får inte överlåta någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa bestämmelser och villkor utan vårt skriftliga medgivande. Vi kan överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan ditt skriftliga medgivande.

17. Sekretess

17.1. Vi är fast beslutna att skydda din integritet och säkerhet. Alla personuppgifter som vi samlar in från dig kommer att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy som kan nås via vår hemsida.

17.2. Observera att vi har förmågan att behålla all data som du tillhandahåller oss på denna webbplats eller app, förutom fullständig kreditkorts- eller kontoinformation. Detta gäller även om du inte slutför din registrering/transaktion genom att klicka på Välj/Betala nu. Dessa kontaktuppgifter och uppgifter kan bara användas för att kontakta dig för att fråga varför du inte slutför din registrering/transaktionen.

18. Tillämpad lagstiftning och jurisdiktion

18.1. Dessa villkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem (inklusive tvister eller fordringar utanför avtalet) skall regleras av och tolkas i enlighet med brittisk lag. Tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor (inklusive icke-avtalsrättsliga tvister eller fordringar) skall omfattas av exklusiva jurisdiktion för brittiska domstolar.

19. Användaruppförande

19.1. Bokningssystemet som används på våra webbplatser och appar tillhandahålls endast för att tillåta användare av webbplatsen eller appen fastställa tillgången på produkter och tjänster för att göra legitima bokningar eller på annat sätt göra affärer med våra leverantörer. Den är inte gjord för några andra ändamål. Du förpliktar dig att inte använda denna webbplats eller app för något annat ändamål, inklusive men inte begränsat till marknadsföring eller försäljning av andra tjänster och produkter och du förbinder dig också till att inte kopiera, reproducera, imitera eller länka till denna webbplats utan vårt uttryckliga och skriftliga medgivande. Du samtycker till att följa bokningsvillkoren för alla dina inköp av tredjepartsleverantören, vilket meddelas dig innan du gör ett sådant köp. Namn, adress och övrig information (inklusive betalningsuppgifter i förekommande fall) som du lämnar via vår hemsida eller app, tillsammans med information om hur du använder vår hemsida och app kommer att användas av oss i enlighet med sekretesspolicyn på varje webbplats. Du samtycker till att inte använda vår webbplats eller app till: a) ladda upp, lägga upp eller e-posta material på vår hemsida eller app; b) överföra material som innehåller virusprogram eller andra datorkoder, filer eller program; eller c) på något sätt störa eller hindra vår hemsida, app, datorsystem, programvara, servrar eller nätverk som är anslutna till dem.

20. Tavlingar

20.1. Vinn tillbaka kostnaden for din semester. Med semester menas konstaden for flyg eller tag till din destination samt dina boendekostnader. Det maximala vardet for dessa kostnader for inte overstiga Kr 8,000. Resan maste goras innan midnatt den 31/12 2016. Andraprisen pa en gratis transfer far inte overstiga Kr 800. Deltagandet i tavlingen maste anmalas innan midnatt den 10/7 2016. Vinnarna kommer att meddelas innan midnatt den 31/7 2016. Ett kopbevis for kostnaderna for din semester maste lamnas in for att du ska vara behorig till en eventuell vinst.

21. Bjud in vanner

21.1. Via hoppa.com introducera en van-program, valkomnas kunder med ett konto hos hoppa att tjana in beloningar genom att bjuda in vanner och bekanta (enligt nedan beskrivning) till att anvanda hoppa.com transfertjanster som erbjuds online. Foljande villkor for hoppa.com introducera en van-program galler for bade de som bjuder in och de som bjudits in att (tillsammans kallas de for "deltagarna") delta i hoppa.com  introducera en van-program.

21.2. Hoppa.com kan komma att upphava, saga upp eller andra villkor och krav for hoppa.com introducera en van-program nar som helst och av vilken anledning som helst. En inbjudningsbeloning som redan tjanats in i enlighet med hoppa.com introducera en van-programs villkor fore en andring, ett upphavande eller en uppsagning kommer att infrias.

21.3. Genom att delta i hoppa.com introducera en van-program, gar den som bjudits in med pa att hoppa.com efter eget gottfinnande kan dela dennes fornamn, e-postadress och status for den kvalificerade flygbokningen pa klientkontot for den som bjudit in for att informera deltagaren om statusen pa den intjanade inbjudningsbeloningen.

21.4. Personal pa hoppa.com far inte delta i programmet.

21.5. En inbjudningsbeloning kan tjanas enligt foljande:

(i) Den som vill bjuda in skickar ett automatiskt e-postmeddelande som tillhandahalls pa hoppa.coms hemsida;

- En person som tar emot e-postmeddelandet med kampanjlanken ("den inbjudne") skapar en kvalificerad flygbokning pa hoppa.coms webbplats genom att klicka pa knappen Boka nu; och

- For att sakerstalla en kvalificerad bokning maste den som blivit inbjuden fylla i den mottagna unika kampanjkoden under bokningsprocessen. Den kvalificerade flygbokningen kommer att bekraftas av hoppa.com; och

- Den som bjudit in kommer att fa ett bekraftelsemejl som innehaller en inbjudningsbeloning.

(ii) Den som bjudit in och den som blivit inbjuden maste under alla omstandigheter vara olika personer.

(iii) En bokning betraktas som en "godkand flygbokning" nar den ar gjord genom att klicka pa lanken Boka nu, den unika kampanjkoden lagts till/fyllts i under bokningsprocessen och de totala kostnaderna for bokningen gjorts via hoppa.com. Hoppa.com accepterar endast en kvalificerad flygbokning per inbjuden per omgang e-post.

(iv) Hoppa.com introducera en van-program kan endast anvandas for personliga, icke-kommersiella andamal.

(v) Hoppa.com bestammer efter eget gottfinnande om den som bjudit in och den som bjudits in har foljt och uppfyllt hoppa.coms villkor for programmet Introducera en van, vilka beskrivs ovan.

(vi) En beloning som inte loses in inom den angivna tidsperioden efter att den bekraftats av hoppa.com upphor automatiskt. Inbjudningsbeloningen kan inte overforas, bytas mot nagon typ av kontanter eller pengar eller saljas.

(vii) Varje person som blivit inbjuden far endast anvanda sig av en hanvisningslank en gang, aven om denne fatt erbjudandet fran flera personer.

(viii) Hoppa.com forbehaller sig ratten att, efter eget gottfinnande, stalla in inbjudningsbeloningen och granska overensstammelsen med hoppa.com introducera en van-program.

21.6. Referenten far inte dela eller publicera unika inbjudnings- och kampanjkoder.