Vi hoppas att du tycker om att använda vår hemsida, trygg i vetskapen om att vi är fast beslutna att skydda din integritet och säkerhet online. Om du har frågor angående att förse oss med din information online? Låt oss få dig bättre till mods och hitta mer om vår:

Sekretesspolicy

Vi hoppas att du tycker om att använda vår hemsida, trygg i vetskapen om att vi gör allt för att skydda din integritet och säkerhet på nätet. Har du frågor gällande den information du tillhandahåller oss på nätet? Läs mer om vår sekretesspolicy så du kan känna dig lugn:

Sekretesspolicy

1. OMFATTNING

Resort (UK) Limited, med huvudkontoret på 1st Floor, West Lodge, Station Approach, West Byfleet, Surrey KT14 6NG, bolagsnummer 04933736 uppfyller dataskyddslagstiftningen Data Protection Act 1998. Denna lag reglerar behandlingen av personuppgifter om dig och beviljar dig olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Syftet med detta är att berätta om hur vi kommer att använda dina personuppgifter som du lämnar via webbplatsen hoppa.com eller hoppas app. Läs igenom detta noga innan du fortsätter.

2. INSAMLING OCH BEVARANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar en rad av personuppgifter från dig, t.ex. ditt namn, adress, födelsedatum, bankkort och kreditkortsuppgifter (dock lagrar vi inte dina fullständiga kreditkorts-, betalkorts- eller kontouppgifter av säkerhetsskäl). Vi kan också samla in information om hur du använder webbplatsen och/eller appen, samt information från de meddelanden som du skickar till webbplatsen, appen och de e-post och brev som du skickar till oss.

3. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION OCH VILKA VI DELAR DIN INFORMATION MED

Vi använder dina personuppgifter för att: tillhandahålla dig med transporttjänster samt eventuella andra tjänster och "extra" som emellanåt finns att köpa på vår hemsida eller app; anpassa dina besök på vår hemsida eller app; hantera din bokning; fakturera dig.

I syfte för att bearbeta och hantera din bokning kan vi dela dina personuppgifter med en tredje part, inklusive leverantören av den bokade transporttjänsten och/eller “extra”-tjänster du kan ha köpt på vår webbplats.

Vi kan anlita en tredje part för att hjälpa oss på vissa områden, till exempel med vår hemsida. I vissa fall kan den tredje parten få åtkomst till din information. Men hela tiden, kommer vi att kontrollera och ansvara för användningen av din information.

Vi kan använda ihopsamlad information i syfte till att spåra användning av webbplatsen eller program för att hjälpa oss att förbättra vår hemsida eller app, eller för forsknings- och analysändamål. Vi kan välja att vidarebefordra den informationen till en tredje part. Den sammanlagda informationen och statistiken kommer dock inte att innehålla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

Som en del i bokningsprocessen kan vi göra en kreditanalys på dig hos ett kreditupplysningsföretag. Genomförandeorganet kommer sedan att registrera uppgifterna om en kreditanalys blir godkänd vid din bokning. Denna information kan sedan användas av andra abonnenter vid kreditbeslut. Vi får använda kreditvärderingsmetoder för att bedöma din bokningsförfrågan samt för att verifiera din identitet. Kreditanalyser och annan information som lämnas till oss och/eller till kreditupplysningsföretag om dig, samt vem som helst som du är knuten till ekonomiskt kan användas av oss, om ett kreditbeslut fattas om dig och personer som du ekonomiskt kopplade till eller andra medlemmar i ditt hushåll. Denna information kan användas för spårning av skuld och förhindrandet av penningtvätt samt för hanteringen av vår service till dig. Vi kan dessutom be dig i förekommande fall att personligen identifiera dig och/eller ringa dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet.

Vi kan dela din information om vi är skyldig enligt lag att göra detta; eller i syfte att upprätthålla våra användarvillkor eller något annat avtal på vår hemsida; och/eller för att skydda Resort (UK) Limited’s rättigheter.

4. DIREKT MARKNADSFÖRING

Vi kan använda din information för att kontakta dig för dina synpunkter på vår webbplats, app eller tjänster, samt meddela dig om viktiga förändringar eller utveckling på vår webbplatsen, app, tjänster eller din bokning. Om du har samtyckt kan vi använda din information för att låta dig veta om våra andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, inklusive tjänster som kan bli föremål för direkt marknadsföring, och vi kan kontakta dig via telefon, SMS eller e-post.

Om du har samtyckt kan vi också dela dina uppgifter med andra noggrant utvalda organisationer (inklusive de i resebranschen) för att möjliggöra för organisationerna att kontakta dig om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig (via telefon, SMS och/eller e-post).

5. ÖVERLÅTELSE AV DIN INFORMATION UTANFÖR EU

Vi kan överföra en del av din information till länder utanför EU, inklusive men inte begränsat till Sydafrika. Några av dessa länder kanske inte har en dataskyddslagstiftning som är likvärdig vid användandet av dina personuppgifter. När du skickar in din information till hoppas webbplats eller app samtycker du till att sådana överföringar kan äga rum.

6. COOKIES

6.1. Användning av Cookies på vår sida

En cookie är en textsträng med information som en webbplats överför till cookie-filen på din dators hårddisk så att webbplatsen kan komma ihåg vem du är/känna igen din dator.

En cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen från vilken cookien har kommit från, "livslängden" av cookien, och ett värde, vanligen ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

När du besöker vår webbplats skickar vi en cookie. Cookies kan användas på följande sätt:

(i) att hjälpa oss att känna igen dig som en unik besökare (ett nummer) när du återvänder till vår hemsida och att tillåta oss att skräddarsy innehåll och annonser efter dina intressen eller för att undvika att visa dig samma annonser flera gånger;

(ii) att sammanställa anonym, aggregerad statistik som tillåter oss att förstå hur användare använder vår webbplats och för att hjälpa oss att förbättra strukturen på vår hemsida. Vi kan inte identifiera dig personligen på detta sätt.

Två typer av cookies kan användas på denna webbplats: sessionscookies, som är temporära cookies som finns kvar i cookie-filen på din webbläsare tills du lämnar webbplatsen; samt beständiga cookies, som finns kvar i cookie-filen i din webbläsare under en längre tid (hur länge beror på livstiden för den specifika cookien).

6.2. Användning av Web Beacons

Några av våra webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas web beacons (ibland clear gifs) som tillåter oss att räkna antalet användare som har besökt dessa sidor. Web beacons samlar endast begränsad information som omfattar ett cookie-nummer, tid och datum för en sidvisning, och en beskrivning av sidan där webbeaconen är bosatt. Vi kan också utföra web beacons placerade hos en tredjepartsannonsör. Dessa beacons bär ingen personlig identifierbar information och används endast för att följa upp effektiviteten i en viss kampanj.

6.3. Tredjepartsannonsering

Vi kan använda en tredje part för att annonsera på vår sida. Cookies kan vara förknippade med dessa annonser för att göra det möjligt för annonsören att spåra antalet anonyma användare som klickar vidare till kampanjen. Vi har inte tillgång till eller kontroll över cookies placerade av tredje parter.

6.4. Avaktivera/Aktivera Cookies

Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Emellertid om cookies är avaktiverade kommer du inte att kunna använda alla interaktiva funktioner som finns på vår webbplats.

Du kan ta reda på hur du stänger av cookies på: www.allaboutcookies.org.

7. LÄNKAR

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser som vi inte har någon kontroll över. Vi är inte ansvariga för för andra webbplatsers sekretesspolicy och praxis som du väljer att klicka vidare till från vår webbplats. Vi uppmuntrar att granska andra webbsidors sekretesspolicy, så att du kan förstå hur de samlar in, använder och delar din information.

8. SÄKERHET

Vi har genomfört rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra din personliga information från förlust vid olyckshändelser samt från obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Dock är Internet ett öppet system och vi kan aldrig garantera att en obehörig tredje part inte kommer att kunna besegra dessa åtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga syften.

Vi kommer att behålla din information under en skälig tidsperiod eller så länge som lagen kräver.

9. VID FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHETEN

I händelse av att hoppas verksamhet överförs eller integreras med ett annat företag, kommer dina uppgifter att lämnas ut till våra rådgivare, och den tilltänkta köparens rådgivare kommer sedan att sända uppgifterna till de nya ägarna av verksamheten.

10. DIN RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du har rätt till att se de lagrade uppgifterna om dig. Om du vill få ett utdrag på detta, vänligen kontakta oss på Resort (UK) Limited, 1st Floor, West Lodge, Station Approach, West Byfleet, Surrey KT14 6NG. Vi kan begära att du verifierar din identitet och betalar en administrationsavgift (som för närvarande är £10 eller motsvarande i lokal valuta baserat på växelkursen för det brittiska pundet) för att vi ska ge dig en kopia på den information vi har om dig. Observera att vi i vissa fall, där vi har rätt att göra det enligt gällande dataskyddslagstiftning, får neka dig tillgång till din information.

11. ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Om vår sekretesspolicy ändras på något sätt, kommer vi att lägga upp en uppdaterad version på denna hemsida. Eftersom vi regelbundet uppdaterar denna sida säkerställer det att du alltid kan vara medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi delar den med andra parter.

12. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna policy eller din personliga information, vänligen kontakta oss på Resort (UK) Limited, 1st Floor, West Lodge, Station Approach, West Byfleet, Surrey KT14 6NG.