Sekretesspolicy | hoppa

Vi hoppas att du tycker om att använda vår hemsida, trygg i vetskapen om att vi är fast beslutna att skydda din integritet och säkerhet online. Om du har frågor angående att förse oss med din information online? Låt oss få dig bättre till mods och hitta mer om vår:

1. OMFATTNING

Har pa hoppa vill vi ha alla dina erfarenheter med oss for att vara i linje med vara kunders loften. Darfor har vi gjort vara juridiska bitar och bobs enkla, enkla och om du har nagra fragor ar vi latta att kontakta.

Hoppa ar engagerad i att skydda individernas rattigheter i enlighet med dataskyddslagen 1998 och GDPR: s allmanna databeskyddsforordning

2. Vem ar vi?

Resorthoppa (UK) Limited, foretagsnummer 04933736, handel som hoppa.com & amp; hoppaGo.com, var korrespondensadress ar 2nd Floor, Steward House, Commercial Way, Woking, Surrey, GU21 6EN.

3. Vilka personuppgifter samlar vi om dig och varfor?

Vi samlar in en rad personuppgifter fran dig som ditt namn, adress, e-postadress, fodelsedatum, flyginformation, boendeuppgifter, betalkort och kreditkortsuppgifter (aven om vi inte lagrar hela kredit-, betalkort eller kontouppgifter av sakerhetsskal). Vi behover denna information for att vi ska kunna uppfylla vart kontrakt med dig.

Vi kan ocksa samla information om din anvandning av webbplatsen eller appen och informationen fran eventuella meddelanden som du skickar till webbplatsen via chattlosningar eller app och e-post och brev som du skickar oss.

Vi anvander din personliga information for att uppfylla vart kontrakt till dig och tillhandahalla transporttjanster och andra tjanster och "extra" & rdquo; tillganglig for inkop pa var hemsida eller app fran tid till annan; att personifiera dina besok pa var webbplats eller app; att hantera din bokning; och att fakturera dig.

Vi kan anvanda din information for att kontakta dig for dina synpunkter pa var hemsida, app eller tjanster och meddela dig ibland om viktiga forandringar eller utveckling pa webbplatsen, appen, tjansterna eller din bokning. Vi kan anvanda din information for att informera dig om vara andra produkter och tjanster som kan vara av berattigat intresse for dig, inklusive tjanster som kan bli foremal for direktmarknadsforing, och vi kan kontakta dig via telefon, text eller e-post.

Vi respekterar alltid vara kunders krav sa det ar viktigt for oss att vi kontaktar dig som du vill, det ar darfor vi gor det enkelt for dig att valja vad du vill bli kontaktad om och avbryta var du vill vid klicket pa en knapp om dessa val inte langre galler.

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan dela med dig av dina personuppgifter med betrodda tredje parter, sasom tredjepartspartners och tillforlitliga underentreprenorer av transporttjansterna och / eller tillaggen for att behandla och hantera din bokning.

Vi kan anvanda en tredje parts tjanster for att hjalpa oss pa vissa omraden, till exempel webbhotell. I vissa fall kan den tredje parten fa din information. Vi kommer dock alltid att fungera som kontroller och ansvarar for anvandningen av din information.

Vi kan anvanda aggregerad information for att spara anvandningen av webbplatsen eller appen och for att hjalpa oss att forbattra var webbplats eller app och for forskning och analys. Vi kan vidarebefordra denna information till tredje part. Den sammanlagda informationen och statistiken innehaller emellertid inte detaljer som kan anvandas for att identifiera dig.

Vi kan anvanda din information om vi har en laglig skyldighet att avsloja detta. eller for att uppratthalla vara anvandarvillkor och annat avtal och / eller for att skydda Resorthoppa (UK) Limited rattigheter.

Vi kan overfora viss information till lander utanfor EU, inklusive men inte begransat till Republiken Sydafrika, dar vart internationella huvudkontor ar. Dar sa har vi kontrollerat att vi har tagit ICO-kompatibla skyddsatgarder for att sakerstalla att dina uppgifter skyddas pa samma satt som i EU.

5. Hur lange kommer din information att hallas?

Dina personuppgifter som vi behandlar far inte hallas langre an vad som ar nodvandigt for det andamalet eller de syften vi fatt det for. Vi kommer i allmanhet att behalla dina personuppgifter for den lagstadgade tid som kravs eller sa lange vi har en laglig anledning till, beroende pa vilket som ar langre. For ytterligare information, vanligen be om en kopia av var policy for lagring av data.

6. Vilka ar dina rattigheter?

Du har ratt att fa tillgang till din personliga information, att invanda mot behandlingen av din personliga information, for att ratta till, radera, begransa och skicka din personliga information. Besok https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/ for mer information om dina rattigheter.

Observera om du vill utova dina rattigheter, for att gora detta kan du fylla i formularet SAR (amnesatkomstforfragan), vi kommer att ge dig denna information kostnadsfritt och inom en manad. ** Om forfragningar ar uppenbart ogrundade eller overdrivna, sarskilt for att de ar repetitiva, kan Hoppa ta ut en rimlig avgift med hansyn till de administrativa kostnaderna for att tillhandahalla informationen. eller informera dig varfor detta inte ar mojligt **

Eventuella forfragningar eller invandningar ska goras skriftligen till privacymanager@hoppa.com, vanligen gor detta genom att begara och fylla i en amnesatkomstforfragan.

7. Lankar

Var hemsida innehaller lankar till andra webbplatser dar vi inte har nagon kontroll. Vi ar inte ansvariga for sekretesspolicy eller praxis pa andra webbplatser som du valjer att lanka fran den har webbplatsen. Vi uppmanar dig att granska sekretesspolicyerna for de andra webbplatserna sa att du kan forsta hur de samlar in, anvander och delar din information.

8. Sakerhet och cookies

En cookie ar en ren textstrang med information som en webbplats overfor till cookie-filen pa din harddisk. Webbplatsen kan pa det viset komma ihag dig eller kanna igen din dator eller enhet. En cookie innehaller vanligtvis namnet pa domanen som en cookie harstammar fran, giltighetstid for en cookie och ett varde – ofta ett slumpmassigt genererat unikt nummer.

hoppa.com kan lagga till och fa atkomst till vissa cookies fran forsta part pa din dator eller enhet. Cookies fran forsta part ar de som laggs till direkt av oss och anvands endast av oss. Vi anvander cookies for att underlatta och forbattra din erfarenhet pa hoppa.com, samt for att tillhandahalla och forbattra vara produkter och tjanster. Vi har noggrant valt ut dessa cookies och vidtagit atgarder for att se till att din integritet och dina personliga data hela tiden skyddas och respekteras.

Genom att anvanda hoppa.com kan du ocksa fa vissa cookies fran tredje part pa din dator eller enhet. Cookies fran tredje part ar de som laggs till av webbplatser, tjanster och/eller andra an oss. Cookies fran tredje part anvands pa hoppa.com for annonsering och personanpassning. Se avsnitt 4 har under for mer information.

Alla cookies som anvands av och pa hoppa.com anvands i enlighet med gallande lagar for cookies. Vi kan anvanda nagra eller alla foljande typer av cookies:

1. Nodvandiga cookies

Nodvandiga cookies ar vasentliga for driften av var webbplats, stodfunktioner som inloggning och betalningstransaktioner. Dessa cookies kan endast avaktiveras genom att andra installningarna i din webblasare.

2. Prestanda-cookies

Prestanda-cookies samlar in information om hur du anvander var webbplats, till exempel hur effektivt du kan navigera. All information som dessa cookies samlar in ar anonym och anvands endast for att forbattra hur var webbplats fungerar.

3. Funktionalitets-cookies

Funktionalitets-cookies gor att vi kan komma ihag dina sparade installningar, till exempel ditt anvandarnamn, sprak eller region, och skraddarsy var webbplats for att tillhandahalla battre funktioner och innehall.

4. Riktade cookies

Riktade cookies samlar in information om dina surfvanor och hjalper oss att gora var webbplats och annonsering mer relevant for dina intressen. De kommer ihag att du har besokt var webbplats och delar informationen med andra organisationer sasom annonsorer.

Att acceptera cookies fortsatter att bladdra som vanligt. Eller ga till vart kakverktyg for mer information och preferenser.

Vi har genomfort rimliga tekniska och organisatoriska atgarder som ar utformade for att hindra din personliga information fran felaktig forlust och obehorig tillgang, anvandning, andring av offentliggorande.

9. Anvandning av webbbeacons

Vissa av vara webbsidor kan innehalla elektroniska bilder som kallas webbeacons (ibland kanda som tydliga gifs) som tillater oss att rakna anvandare som har besokt dessa sidor. Webbeacons samlar endast begransad information som innehaller ett cookie nummer, tid och datum for en sidvy och en beskrivning av den sida som webbbeaconet ligger pa. Vi kan ocksa bara webbbeacons placerade av tredje part annonsorer. Dessa beacons bar inte nagon personligt identifierbar information och anvands bara for att spara effektiviteten hos en viss kampanj.

10. Tredjepartsannonsering

Vi kan anvanda en tredje part for att betjana annonser pa var webbplats. Cookies kan vara associerade med dessa annonser for att gora det mojligt for annonsoren att spara antalet anonyma anvandare som svarar pa kampanjen. Vi har inte tillgang till eller kontroll av cookies som laggs ut av tredje part.

11. Vad nu?

Om du inte ar glad i hur hoppa har hanterat din forfragan eller om du kan klaga pa hur hoppa anvander dina personuppgifter har du ratt att lamna in ett klagomal hos en tillsynsmyndighet. ICO https://ico.org.uk/concerns/

Redeye